Yaki mono

Bò Nhật áp chảo
Thịt bò tái
Bò Mỹ nướng muối
Ba chỉ heo nướng miso
Má heo nướng
Gan ngỗng Pháp
Thăn bò Mỹ áp chảo