Yaki mono

Cá Thu đao nướng muối
Cá Tuyết nướng muối
Cá Trứng nướng
Cá Hồi nướng muối
Cá Đằng nướng muối
Cá Tuyết sốt ngọt
Cá Bò da nướng
Đầu cá Hồi nướng
Cá trích một nắng nướng
Má cá Buri nướng
Mực một nắng nướng
Lưới bò Mỹ nướng muối