VIDEO

MỔ CÁ HALIBUT - CÁ THÂN DẸT LỚN NHẤT HÀNH TINH

Cá này tên là Halibut, là loài cá thân dẹp lớn nhất hành tinh. Halibut đã được xem là loài cá thiêng và thường được gọi ăn trong những ngày lễ Đây được xem là món thượng hạng ở các bữa tiệc quan trọng.

 

Tin khác