Thực phẩm mang đi

Tôm thẻ nướng tẩm trứng cầu gai (165g)
Bào ngư (100g)