Thực phẩm mang đi

Tôm thẻ luộc xẻ lưng (120g)
Tôm ép trứng (120g)
Bạch tuộc tẩm mù tạt (200g)
Cá trích ngâm giấm (100g)
Thịt ốc sushi (100g)
Bạch tuộc nướng (120g)
Bạch tuộc lớn luộc (120g)
Mực ống nướng (120g)
Tôm thẻ luộc sushi (135g)
Mực ống nguyên con sushi (120g)
Thịt ốc Tsubugai (120g)
Cá đục nướng (160g)