Thực đơn nướng

0 vnđ
Mì Somen lạnh
0 vnđ
Sườn bò Nhật rút xương (120g)