Thực đơn chính

0 vnđ
Bụng cá Hồi
0 vnđ
Tinh hoàn cá Tuyết
0 vnđ
Trứng tôm
0 vnđ
Trứng cá Hồi đen
0 vnđ
Trứng cá Hồi đỏ
0 vnđ
Coctai hàu sữa
0 vnđ
Sushi tổng hợp đặc biệt
0 vnđ
Sushi tổng hợp cỡ to
0 vnđ
Sushi tổng hợp cỡ vừa
0 vnđ
Sushi tổng hợp cỡ nhỏ
0 vnđ
Sushi cá Ngừ Nhật
0 vnđ
Sushi cá Trích