Thực đơn chính

0 vnđ
Cháo trứng cá Hồi
0 vnđ
Cháo cá Hồi
0 vnđ
Cháo Bào ngư
0 vnđ
Cháo nấm
0 vnđ
Soup mắt cá Ngừ
0 vnđ
Soup Bào ngư
0 vnđ
Soup Cá Tuyết
0 vnđ
Soup Bò nấm