Thực đơn chính

0 vnđ
Thuyền cá đặc biệt
0 vnđ
Đĩa cá sống nhỏ đặc biệt
0 vnđ
5 loại cá tổng hợp (3 miếng)
0 vnđ
3 loại cá tổng hợp
0 vnđ
5 loại cá tổng hợp (2 miếng)
0 vnđ
Thuyền cá sống to tổng hợp
0 vnđ
Bụng cá Ngừ Nhật
0 vnđ
Cá Cam Nhật
0 vnđ
Cá Ngừ Nhật
0 vnđ
Bào Ngư xanh Nhật
0 vnđ
Cá Khế Nhật
0 vnđ
Cá Ngừ đại dương