Sushi,Maki

Sushi Lươn
Sushi cá Bơn
Sushi Trứng tôm
Sushi trứng cá Hồi đỏ
Maki lươn và bơ tươi
Maki kiểu California
Maki da cá Hồi
Maki trứng Tôm trộn sốt
Maki cá Hồi và phomat
Maki cá Hồi và bơ tươi
Maki lươn và dưa leo
Temaki Sushi Lươn cuốn hình phễu - Sushi California cuốn hình phễu - Sushi cá Hồi cuốn hình phễu - Sushi Tôm cuốn hình phễu