Sashimi

Bụng cá Hồi
Tinh hoàn cá Tuyết
Trứng tôm
Trứng cá Hồi đen
Trứng cá Hồi đỏ
Coctai hàu sữa