Gohan Mono

Cơm bò
Cơm gà
Cơm thịt heo
Cơm nắm nướng ruốc cá Hồi
Cơm nắm nướng
Cơm thịt heo cà ri
Cơm cà ri
Cơm cuộn cuốn trong thố đá
Cơm rang cá Cơm
Cơm lươn thố đá
Cơm rang
Cơm rang trứng Tôm