Alacart

Thuyền cá đặc biệt
Đĩa cá sống nhỏ đặc biệt
5 loại cá tổng hợp (3 miếng)
3 loại cá tổng hợp
5 loại cá tổng hợp (2 miếng)
Thuyền cá sống to tổng hợp
Bụng cá Ngừ Nhật
Cá Cam Nhật
Cá Ngừ Nhật
Bào Ngư xanh Nhật
Cá Khế Nhật
Cá Ngừ đại dương