Age Mono

Khoai lang tẩm bột chiên giòn
Rau tẩm bột chiên
Tôm tẩm bột chiên Tempura
Tempura tổng hợp
Mực chiên giòn
Gà chiên giòn
Sụn gà chiên giòn
Râu mực chiên giòn
Cánh gà tẩm vừng chiên giòn
Khoai tây nghiền
Tôm tẩm bột chiên
Mực tẩm bột chiên